Oferta edukacyjna na rok szkolny 2017/2018

Oferta_edukacyjna-2017_2018.pdf

Oferta_edukacyjna-2017_2018.doc

Terminy postępowania rekrutacyjnego i terminy składania dokumentów do klas I naszej szkoły dla absolwentów gimnazjum

lp.

rodzaj czynności

termin

 1.

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 1 do 21 czerwca 2017r

2.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o kopię świadectwa ukończenia gimnazjum oraz o kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego

od 23 do 27 czerwca 2017r

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych do szkoły

  do 7 lipca 2017r

4.

Wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie do Poradni Medycyny Pracy uczniom zakwalifikowanym do Technikum

  do 10 lipca 2017r

5.

Potwierdzenie woli przyjęcia czyli przedłożenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego (oraz do Technikum zaświadczenia lekarskiego z Poradni Medycyny Pracy)

  do 18 lipca 2017r

6.

OGŁOSZENIE LIST PRZYJĘTYCH

  19  lipca 2017r

7.

 W przypadku wolnych miejsc – rekrutacja uzupełniająca

do 25 sierpnia 2017r

 

Absolwenci o szkole

 

List do Rodziców

Szanowni Państwo !

Dobiega końca edukacja Waszych dzieci w Gimnazjum. Teraz czeka ich pierwszy, prawdziwie dorosły, samodzielny wybór szkoły ponadgimnazjalnej.

Czas wybrać szkołę.

Serdecznie zapraszamy Państwa dziecko do naszej szkoły, która jest blisko Państwa dzieci. Na rynku edukacyjnym funkcjonujemy od ponad 67 lat a duży atut naszej szkoły to kształcenie zgodne z potrzebami rynku, miła i bezpieczna atmosfera oraz doskonale przygotowana kadra pedagogiczna.

Jesteśmy placówką z bogatą tradycją, z nowoczesnym zapleczem dydaktycznym, sportowym (hala sportowa i boisko wielofunkcyjne). Szczególną uwagę przykładamy do bezpieczeństwa naszych uczniów - szkoła jest monitorowana.

Ważna jest dla nas edukacja uczniów – matura, tytuł technika w wybranym zawodzie, czyli zdobycie wykształcenia.

Naszym uczniom oferujemy:

* dodatkowe nieodpłatne zajęcia – zamiast korepetycji,

* zajęcia pozalekcyjne w ramach Projektów realizowanych w szkole,

* kursy kwalifikacyjne (np. spawacz, wózki widłowe, kasa fiskalna, kurs photoshopa),

* zdobycie doświadczenia zawodowego w ramach praktyk szkolnych,

* zdobycie doświadczenia zawodowego w ramach Projektu z firmą Osadkowski S.A. „Aktywna praktyka”,

* zdobycie doświadczenia zawodowego w ramach Projektu „Modernizacja Kształcenia Zawodowego II”,

* zajęcia sportowe w ramach SKS,

* zajęcia w Zespole Pieśni i Tańca „Bierutowianie”,

* zajęcia w SK PCK,

* zajęcia w Szkolnym Klubie Wolontariatu,

* praktyki zawodowe w Niemczech,

*program IT-Szkoła - to internetowy, otwarty program 3 letnich studiów e-learningowych w zakresie teorii oraz zastosowań technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz innych osób zainteresowanych tematyką ICT.

Uczniowie szkoły otrzymują stypendia:

* Stypendium Prezesa Ministrów – za bardzo dobre wyniki w nauce,

* Stypendium Starosty – za bardzo dobre wyniki w nauce,

* Stypendium „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów uzdolnionych” -  za bardzo dobre wyniki w nauce,

* Stypendium „Sprawny uczeń”,

* Stypendium socjalne.